هیرو بان

هیرو بان

نمایش 30 نتیجه

نمایش:

ظرف آلومینیوم تک پرس کد105 زرد-(1000عددی)

نکات مهم
 • طول: 21سانتیمتر
 • عرض: 14سانتیمتر
 • ارتفاع:4.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد.

ظرف آلومینیوم تک پرس کد105 زرد-(500عددی)

نکات مهم
 • طول: 21سانتیمتر
 • عرض: 14سانتیمتر
 • ارتفاع:4.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد.

ظرف آلومینیوم تک پرس کد711 زرد-(1000عددی)

نکات مهم
 • طول: 20سانتیمتر
 • عرض: 15.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 4سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم تک پرس کد711 سبز-(1000عددی)

نکات مهم
 • طول: 20سانتیمتر
 • عرض: 15.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 4سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم تک پرس کد711-(50عددی)

نکات مهم
 • طول: 20سانتیمتر
 • عرض: 15.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 4سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم دوپرس کد 114-(50عددی)

نکات مهم
 • طول: 22.5سانتیمتر
 • عرض: 16.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 4.5سانتیمتر

ظرف آلومینیوم دوپرس کد114 بلک-(1000عددی)

نکات مهم
 • طول: 22.5سانتیمتر
 • عرض: 16.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 4.5سانتیمتر

ظرف آلومینیوم دوپرس کد114 سبز-(500عددی)

نکات مهم
 • طول: 22.5سانتیمتر
 • عرض: 16.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 4.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد.

ظرف آلومینیوم دوخانه کوچک کد 222 سبز-(1000عددی)

نکات مهم
 • طول: 22.5سانتیمتر
 • عرض: 17.5سانتیمتر
 • ارتفاع: 3سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد.

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک کد 230 بلک-(50عددی)

نکات مهم
 • طول: ۲۶سانتیمتر
 • عرض: ۱۶سانتیمتر
 • ارتفاع: ۴سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک کد 230 بلک-(750عددی)

نکات مهم
 • طول: ۲۶سانتیمتر
 • عرض: ۱۶سانتیمتر
 • ارتفاع: ۴سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک کد 230 زرد-(750عددی)

نکات مهم
 • طول: 26سانتیمتر
 • عرض: 16سانتیمتر
 • ارتفاع: 4سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک کد 230 سبز-(750عددی)

نکات مهم
 • طول: ۲۶سانتیمتر
 • عرض: ۱۶سانتیمتر
 • ارتفاع: ۴سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک کد 230 ویژه-(750عددی)

نکات مهم
 • طول: ۲۶سانتیمتر
 • عرض: ۱۶سانتیمتر
 • ارتفاع: ۴سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک کد 230-(50عددی)

نکات مهم
 • طول: ۲۶سانتیمتر
 • عرض: ۱۶سانتیمتر
 • ارتفاع: ۴سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط کد 240 بلک-(50 عددی)

نکات مهم
 • طول: 31.5سانتیمتر
 • عرض: 17سانتیمتر
 • ارتفاع: 3.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط کد 240 بلک-(500عددی)

نکات مهم
 • طول: 31.5سانتیمتر
 • عرض: 17سانتیمتر
 • ارتفاع: 3.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط کد ۲۴۰ زرد-(۵۰ عددی)

نکات مهم
 • طول: 31.5سانتیمتر
 • عرض: 17سانتیمتر
 • ارتفاع: 3.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط کد 240 زرد-(500عددی)

نکات مهم
 • طول: 31.5سانتیمتر
 • عرض: 17سانتیمتر
 • ارتفاع: 3.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط کد 240 سبز-(50 عددی)

نکات مهم
 • طول: 31.5سانتیمتر
 • عرض: 17سانتیمتر
 • ارتفاع: 3.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط کد 240 سبز-(500عددی)

نکات مهم
 • طول: 31.5سانتیمتر
 • عرض: 17سانتیمتر
 • ارتفاع: 3.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط کد 240 ویژه-(500عددی)

نکات مهم
 • طول: 31.5سانتیمتر
 • عرض: ۱7سانتیمتر
 • ارتفاع: 3.5سانتیمتر
 • این آیتم بدون درب می باشد
اسکرول به بالا
بسته
بسته
منو
فیلترها
0 سبد خرید
تماس
0 علاقمندیها
فروشگاه
بسته

سبد خرید من

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

error: انتخاب محتوا غیرفعال است!!